Yhteysopettajat 2020


Freinetkoulu

Kati Nordman

Hj. Nortamon peruskoulu

Tarmo Hotanen

Leena Javanainen

Kaaron koulu

Hanna Kuortti

Karin koulu

Liina Maarni

Kansalaisopisto

Johanna Maijala

Kodisjoen koulu

Anne Likki

Kortelan koulu
Heikki Ranne

Kourujärven koulu

Aleksi Kaunisvirta

Lapin koulu

Ville Anttila
Varhaiskasvatus

Minna Salminen
Lyseon lukio

Janne Tapiovaara
Malmin koulu

Taina Lehtinen

Musiikkiopisto

Kerttu Rapala
Nanun koulu

Mari Aalto
Naulan koulu

Heta Kaskisto
Normaalikoulu

Paula Äimälä
Pyynpään koulu
Soile Salo

Pohjoiskehän koulu

Marika Nummi
Raumanmeri

Mea Nordberg
Unajan koulu

Marjaana Tapala
Uotilan koulu

Jussi Saarenheimo
Vasarainen

Anu Lehtinen